Olifantenhek

Artis Amsterdam

Voor het nieuwe olifanten verblijf in Artis is een hekwerk ontwikkeld. Het hek is berekend om een volwassenen olifant op volle snelheid tegen te kunnen houden.

Werkzaamheden
- Technisch ontwerp
- FEM analyse/berekeningen
- Productietekeningen

Opdrachtgever: Kasteel